Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: 10/02/2024

Chúng tôi, tại PestControl.vn, cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của khách hàng. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ diệt côn trùng và trang web của chúng tôi.

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Khi bạn sử dụng dịch vụ của PestControl.vn, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

2. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn

Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để:

3. Chia Sẻ Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ một số trường hợp như:

4. Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép.

5. Quyền Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Để thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp dưới đây.

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi và, nếu thay đổi lớn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên trang web.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Email: info@pestcontrol.vn
Địa chỉ: T8 02 Lê Đình Lý – Hải Châu – Đà Nẵng